Krasiejów – Jura Park
Stań oko w oko z Dinozaurami i poznaj świat sprzed milionów lat !

„JURAPARK – PARK NAUKI I ROZRYWKI”
Zwiedzanie Parku zaczyna się od „Tunelu Czasu”. Jest to miejsce, które przenosi nas w czasy, gdy jeszcze nie istniała ziemia. Poznajemy teorię Wielkiego Wybuchu, jesteśmy świadkami powstania pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego. Następnie, rodzi się Ziemia, oglądamy wędrówkę kontynentów, zmiany klimatyczne i największe kataklizmy w dziejach naszej planety. Wszystko to dzięki najnowszym osiągnięciom technologii multimedialnej.
Po wizycie w Tunelu Czasu, rozpoczynamy spacer wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej o długości 1,5 km. Wzdłuż ścieżki rozmieszczonych jest prawie 200 modeli mezozoicznych gadów i płazów. Następnie idziemy do Pawilonu Paleontologicznego, gdzie zostały zabezpieczone największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów, które można oglądać przez przeszkloną podłogę.
Zwiedzanie obejmuje również:
-prehistoryczne oceanarium,
-plac zabaw,
-jurajska plaża,
-park rozrywki

Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania:
– grilla/ogniska z pieczeniem kiełbasek, obiadu jedno lub dwudaniowego.

Cena zawiera:
– transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
– bilet wstępu
– zwiedzanie ścieżki edukacyjnej z przewodnikiem
– opieka przedstawiciela Biura

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA GRUPY:

45 minutowe warsztaty
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Stanowią rozszerzenie i uzupełnienie podstawy programowej realizowanej w szkole. Zajęcia edukacyjne obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej stanowiąc zarazem jej rozszerzenie. Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków: biologia, geografia, historia, plastyka. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem multimediów, eksponatów, modeli oraz w terenie. Kładziemy nacisk na metody aktywizujące i uczenie się przez doświadczenie. Wyznajemy zasadę: Uczymy bawiąc, bawimy ucząc!

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (KLASY I-III) I PRZEDSZKOLNA
• Tematyczne warsztaty plastyczne – preparowanie
• Tematyczne warsztaty plastyczne – malowanie
• Powstanie i rodzaje skamieniałości
• W poszukiwaniu zaginionego czasu

Poniżej tematy do wyboru:
✓ ZYCIE PIERWSZYCH LUDZI – POCZĄTKI CYWILIZACJI
Uczniowie poznają pochodzenie człowieka. Uświadomią sobie różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia. Dowiadują się jak żyli ludzie w czasach prehistorycznych i jak człowiek stworzył pierwsze cywilizacje. Zapoznają się z terminami: koczowniczy tryb życia, rewolucja neolityczna, epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza.
✓ HISTORIA PISMA I ZAPISU
Uczniowie poznają genezę pisma. Uświadamiają sobie jaką rolę odegrało pojawienie się pisma w historii ludzkości. Uzmysławiają sobie jak zmieniało się pismo na przestrzeni wieków. Poznają wpływ zmiany form zapisu na sposób postrzegania świata. Zapoznają się z terminami: piktogramy, pismo obrazkowe, klinowe, hieroglify, alfabet.
✓ EWOLUCJA I JEJ DOWODY
Uczniowie poznają czym jest ewolucja. Dowiadują się o pośrednich i bezpośrednich dowodach ewolucji. Uświadamiają sobie na czym polega dobór sztuczny i dobór naturalny. Uzmysławiają sobie jakie są mechanizmy i założenia teorii ewolucji. Podczas zajęć oglądają i dotykają okazów skał i skamieniałości. Poznają kim był Karol Darwin oraz wykazują izolację geograficzną jako drogę do powstawania nowych gatunków.
✓ POWSTANIE I RODZAJE SKAMIENIAŁOŚCI
Uczniowie poznają pojęcie skamieniałości. Zapoznają się z geologiczną skalą czasu. Uświadamiają sobie na czym polega praca paleontologa, archeologa i historyka. Uzmysławiają sobie jak powstaje skamieniałość. Będą umieli wymienić nazwy organizmów najczęściej odnajdowanych w stanie kopalnym. Podczas zajęć oglądają i dotykają okazów skał i skamieniałości. Zapoznają się z terminami: skamieniałość, paleontologia, inkluzja
✓ POCHODZENIE I EWOLUCJA CZŁOWIEKA
Uczniowie poznają podstawową wiedze o ewolucji. Dowiadują się o procesie uczłowieczenia. Znajdują odpowiedzi na pytanie skąd bierzemy wiedzę na temat ewolucji człowieka i jak staliśmy się ludźmi. Poznają główne etapy ewolucji człowieka. Uzmysławiają sobie co odróżnia nas od małp i innych zwierząt, kiedy i dlaczego staliśmy się dwunożni. Poznają jak zdobywamy wiedzę o przeszłości. Na czym polega praca geologa, paleontologa, archeologa, historyka. Każdy z gości w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka staje się częścią scenariusza filmowego. Uczestnicy zaglądają w przeszłość przez okna czasu. Zgodnie ze scenariuszem stają się temponautami, czyli podróżnikami w czasie. Biorą udział w spektaklach “Zagłada wielkich dinozaurów”, „Cywilizacja ognia i krzemu”.
✓ RYSOWANIE OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH Z NATURY
Uczniowie wykonują rysunek z natury na przykładzie wybranej skamieniałości. Poznają prostą metodę odwzorowania proporcji mierzonej przy pomocy palca i ołówka (metoda z wyciągniętą ręką). Następnie dowiadują się jak dokonać rozbioru odrysowywanego kształtu na tak zwane „prymitywy” czyli koła kwadraty, trójkąty i linie.
✓ TEMATYCZNE WARSZTATY PLASTYCZNE – MALOWANIE
Warsztaty plastyczno-paleontologiczne, polegają na malowaniu figurek dinozaurów i amonitów. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z ciekawostkami z życia dinozaurów. Opiekun weryfikuje również wiedzę uczestników na temat dinozaurów (pytania uzależnione są od tego, czy warsztaty obywają się przed czy po zwiedzaniu JuraParku.
✓ TEMATYCZNE WARSZTATY PLASTYCZNE – PREPAROWANIE
Preparowanie z gipsowego bloku (ewentualnie jaja) – szkieletu dinozaura. Opiekun opowiada ciekawostki i historie o dinozaurach, prawdziwych wyprawach i wykopaliskach paleontologicznych

KLASY IV-VIII I SZKOŁY ŚREDNIE
• Pochodzenie i ewolucja Człowieka
• Rysowanie obiektów przyrodniczych z natury
• Życie pierwszych ludzi –początki cywilizacji
• Historia pisma i zapisu
• Ewolucja i jej dowody
• Dzieje Ziemi
• Dinozaury od Bałtyku do Tatr

Poniżej tematy do wyboru:
✓ EWOLUCJA I JEJ DOWODY
Uczniowie poznają czym jest ewolucja. Zapoznają się z historią myśli ewolucyjnej. Dowiadują się o pośrednich i bezpośrednich dowodach ewolucji. Uświadamiają sobie na czym polega dobór sztuczny i dobór naturalny. Wyjaśniają mechanizm działania doboru naturalnego i przedstawiają jego rodzaje. Uzmysławiają sobie jakie są podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji.
✓ POWSTANIE I RODZAJE SKAMIENIAŁOŚCI
Uczniowie poznają pojęcie skamieniałości. Zapoznają się z geologiczną skalą czasu. Uświadamiają sobie na czym polega praca paleontologa, archeologa i historyka. Uzmysławiają sobie jak powstaje skamieniałość. Będą umieli wymienić nazwy organizmów najczęściej odnajdowanych w stanie kopalnym. Podczas zajęć oglądają i dotykają okazów skał i skamieniałości. Zapoznają się z terminami: skamieniałość, paleontologia, inkluzja.
✓ POCHODZENIE I EWOLUCJA CZŁOWIEKA
Uczniowie dowiadują się o procesie uczłowieczenia. Znajdują odpowiedzi na pytanie skąd bierzemy wiedzę na temat ewolucji człowieka i jak staliśmy się ludźmi. Poznają główne etapy ewolucji człowieka. Wyjaśniają korzyści i negatywne skutki wynikające z pionizacji ciała. Uzmysławiają sobie zmiany, które zaszły podczas ewolucji rodzaju Homo. Uświadamiają sobie warunki, w których doszło do powstania bezpośrednich przodków człowieka. Poznają jak zdobywamy wiedzę o przeszłości. Na czym polega praca paleontologa, archeologa, historyka. Każdy z gości w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka staje się częścią scenariusza filmowego. Uczestnicy zaglądają w przeszłość przez okna czasu. Zgodnie ze scenariuszem stają się temponautami, czyli podróżnikami w czasie. Biorą udział w spektaklach “Zagłada wielkich dinozaurów”, „Cywilizacja ognia i krzemu”.
✓ DZIEJE ZIEMI
Uczniowie poznają ważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Ziemi oraz umiejscawiają je we właściwym szeregu chronologicznym. Dowiadują się o najważniejszych wydarzeniach geologicznych i przyrodniczych w dziejach Ziemi (dryf kontynentów, zlodowacenia, rozwój świata organicznego i jego wymieranie). Uzmysławiają sobie podstawowe założenia teorii tektoniki płyt litosfery oraz wpływ procesów endogenicznych na budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni Ziemi. Wyjaśniają przyczyny wpływające na rozmieszczenie stref sejsmicznych i wulkanicznych na Ziemi. Poznają i oceniają warunki życia i działalność człowieka na obszarach aktywności sejsmicznej oraz opisują katastrofy wywołane procesami endogenicznymi.
✓ DINOZAURY OD BAŁTYKU DO TATR
Uczniowie poznają rodzaje skamieniałości, dowiadują się jak polska wyglądała w czasach dinozaurów. Poznają sposoby odkrywania i opisywania tropów. Poznają miejsca w których obecnie można zobaczyć zabezpieczone tropy.
✓ W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO CZASU
Uczniowie poznają tajniki wypraw paleontologicznych i archeologicznych. Dowiadują się o sposobach pracy paleontologów i archeologów w terenie. Uzmysławiają sobie jak wyglądała Opolszczyzna na początku późnego triasu. Poznają mieszkańców jeziora i jego okolic sprzed 225 milionów lat, zapoznają się z innymi odkryciami paleontologicznymi dokonanymi na terenie Polski. Uświadamiają sobie sposób w jaki paleontolodzy rekonstruują zwierzęta na podstawie znalezionych skamieniałości

ZAMÓWIENIE WYCIECZKI

Aby zarezerwować wycieczkę wystarczy jeden telefon lub mail, my zajmiemy się resztą!

    • Termin oraz cenę wycieczki ustalamy indywidualnie z klientem w oparciu o lokalizację szkoły oraz ilość uczestników
    • Telefonicznie lub mailowo ustalamy szczegóły wycieczki z dobranymi atrakcjami (przedstawiony powyżej program jest tylko propozycją, którą możemy zmodyfikować i dostosować do Państwa potrzeb)
    • Kolejność zwiedzania może ulec zmianie